Martin Heideggeri „Kunstiteose algupära“

Kunstiteosed on igaühele tuttavad. Ehitus- ja raidkunstiteoseid leitakse avalikelt platsidelt, kirikuisse ja elumajadesse paikapandult. Kogudesse ja näitustele on varju toodud erinevaimate ajastute ja rahvaste kunstiteosed. Kui me neid teoseid puutumata tegelikkuse poolest vaatame ning endale seejuures midagi ette ei luuleta, siis ilmneb: need teosed on niisama loomulikult olemas kui asjad muidugi. Pilt ripub seinal nagu jahipüss või kübar. Mõni maal, näiteks too van Goghi oma, mis paari talunaisesaapaid kujutab, rändab ühelt näituselt teisele. Teoseid saadetakse laiali nagu sütt Ruhrimaalt või palke Schwarzwaldist. Hölderlini hümnid olid sõjakäigu ajal koos puhta pesuga ranitsasse pakitud. Beethoveni kvartetid lebavad kirjastusmaja laoruumes nagu kartulid keldris.